cropped-logo-1.png
Beste Lezer,

De afgelopen periode is er veel kunst van De Ploegh ook buiten de galerie te zien geweest. Bezoek deze week nog de expositie Rituelen met 32 Ploegh kunstenaars in het Rietveldpaviljoen, met dinsdagavond een interessante lezing. In de galerie nu een mooie expositie van Ploegh kunstenaars geïnspireerd door de Nul-beweging. Lees onderstaand meer over deze expositie en wat je nog meer kunt verwachten de komende periode.

Expositie Rituelen: nog t/m 6 november kunt u de expositie in het Rietveldpaviljoen Amersfoort bezoeken.

Afbeelding1
Dinsdag 1 november om 19.30 uur houdt Joanna Wojtkowiak een lezing in het Rietveldpaviljoen. Zij vertelt over waarom mensen aan rituelen (blijven) doen. Ze gaat in op vragen als ‘wat doen rituelen met ons? Wat betekenen rituelen in een veranderende wereld?’ Vieringen, herdenkingen of individuele rituelen worden vaak gezien als transformerende ervaringen: er verandert daadwerkelijk iets voor de deelnemers. Maar waarom werkt een ritueel eigenlijk als transformerend.
Joanna is cultuurpsycholoog en doet onderzoek naar de betekenis, vorm en functie van nieuwe rituelen in onze samenleving. Zij is als universitair docent verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek.
In haar lezing zal zij speciaal ook ingaan op de werking van schoonheid in rituelen.

Vertrekpunt Nul

Nu te zien: Expositie Vertrekpunt Nul

t/m 4 december 2022 - Galerie de Ploegh


Zaterdag 29 oktober j.l. was de opening van de expositie 0000 Vertrekpunt Nul. De opening werd verricht door Koos Hoogland, directeur/bestuurder European Institute for Contemporary Art and Science - Museum EICAS, Deventer.
Binnen LKG de Ploegh heeft een groep kunstenaars werk gemaakt dat (bewust of
onbewust) in het verlengde ligt van wat de Nul-beweging in de jaren 60 van de vorige eeuw in gang heeft gezet.
De Nul-beweging noemde zichzelf 'anti-schilderkunstig' en werd gekenmerkt door:
- Monochromie: gebruik van weinig kleuren
- Herhaling: Nul houdt van ritme en regelmaat
- Serialiteit: multiples in tegenstelling tot het authentieke werk
- Directheid van materiaal: het handschrift van de kunstenaar wordt ondergeschikt
De tentoonstelling 'Vertrekpunt Nul' toont werk dat geïnspireerd is door de vormtaal van de
Nul-beweging en heeft tegelijkertijd een hedendaagse uitstraling.
Stilte en liefde voor het (oude) ambacht en de schoonheid van het materiaal zijn verbindende elementen die in deze expositie in diverse disciplines worden getoond.

Activiteiten bij deze expositie:
- Op zaterdag en zondag zal er een kunstenaar in de galerie aanwezig zijn die om 14.00 uur toelichting geeft op zijn/haar werk en de tentoonstelling.
- Op 20 november, 14.00 uur, gaan Janine Eshuis en Rian Peeperkorn bij de werken in gesprek met elkaar en de bezoekers aan de hand van uitspraken van bekende kunstenaars uit de Nul-beweging zoals o.a. Jan Schoonhoven en Henk Peeters.

Promotie afbeelding 3D-boek-nectar

Publicatie bij de expositie Nectar nog verkrijgbaar

De tentoonstelling zelf is helaas niet meer te zien, maar de bijzonder geïllustreerde publicatie bij NECTAR art & urban nature is nog wel verkrijgbaar in de galerie voor de prijs van € 14,95. Laat je meenemen door de kunstenaar en de persoonlijke boodschap en/of vragen met betrekking tot het onderwerp.

NECTAR art & urban nature
21x21cm. | 56 pagina’s | full colour
Bekijk hier het inkijkexemplaar.

Riepma-Noreen-Selfportret2022-Charcool-on-paper_1

Expositie “Ik zie je – ik hoor je” / “I see you – I hear you”

8 december 2022 t/m 15 januari 2023 - Galerie de Ploegh

Zes kunstenaars van De Ploegh geven samen met vijf gastkunstenaars met migratie of vluchteling achtergrond vorm aan deze expositie.
Veel immigranten hebben moeite met hun meervoudige identiteit in hun nieuwe thuisland. In deze expositie is de deelnemende kunstenaars gevraagd om hun verhalen te vertellen, naar elkaar te luisteren, de dialoog aan te gaan om elkaar te begrijpen en de afstand tussen de verschillende culturen te overbruggen om zo dichter bij elkaar te komen.

Six artists from De Ploegh, together with five guest artists with migration or refugee backgrounds, give shape to this exhibition.
Many immigrants struggle with their multiple identity in their new home country. In this exhibition, the participating artists are asked to tell their stories, listen to each other, enter into a dialogue to understand each other and bridge the distance between the different cultures in order to come closer together.

Curator: Ahmad Mallah

frits-druktechniek

Grafiek & Multiples 2023

De jaarlijks terugkerende expositie Grafiek & Multiples verschuift in 2023 naar de maanden maart-april. Een tentoonstelling met kunst in kleine oplage. En als altijd maakt elke kunstenaar een werk voor een lage eenheidsprijs, onder de noemer ‘kunst-met-korting’.

facebook twitter instagram youtube linkedin pinterest 
Coninckstraat 58
3811 WK Amersfoort
tel.nr. 033 4750770
e-mail: info@deploegh.nl