Vereniging

De vereniging de Ploegh is na de bevrijding in 1945 ontstaan in Amersfoort. In 1975 vond een fusie plaats met het Amersfoorts Kunstenaars Genootschap (AKG) opgericht in 1934. Exposities van De Ploegh waren onder andere in De Zonnehof (Rietveldpaviljoen) te zien. Twintig jaar lang was de galerie in Museum Flehite gehuisvest. In 2004 verhuisde de vereniging naar Park Klein Engendaal in Soest, waar De Ploegh tot begin 2015 een grote galerie met beeldentuin tot haar beschikking had.
Na 10 jaar is De Ploegh weer verhuisd naar de bakermat, Amersfoort: de vereniging heeft vanaf april 2015 haar galerie in het Cultuurhuis bij De Flint, een prachtige locatie die niet alleen voor tentoonstellingen wordt gebruikt maar ook ingezet wordt voor het geven van lezingen en het houden van manifestaties. Ruimte voor debat!

De kunstenaarsvereniging telt op dit moment zo’n 90 leden en groeit nog steeds. De meeste artistieke disciplines zijn vertegenwoordigd. Bekende leden waren/zijn o.a. Jaap Hillenius, Jaap Ploos van Amstel, Jan Meefout, Gea Karhof, Jeroen Hermkens, Marcel Schellekens. Een goede kunstenaarsvereniging is een broeikas voor talent en een bron van inspiratie voor kunstenaars en publiek. Met name de inmiddels befaamde Grafiekmanifestatie trekt jaarlijks een omvangrijk publiek naar De Ploegh.

GESCHIEDENIS VAN LKG DE PLOEGH

Werkgroepen

De vereniging heeft veel voorkomende taken onderverdeeld in werkgroepen. Hierin hebben Ploeghkunstenaars zitting, ondersteund door de medewerkers van het bureau van De Ploegh. Op dit moment zijn dat:

Expositiecommissie Deze groep maakt de jaarplanning van de exposities in de galerie. De kunstenaars kunnen zich inschrijven voor verschillende thema-exposities, maar ook zelf plannen voor exposities indienen. De tentoonstellingen in de galerie sluiten aan bij de missie van LKG de Ploegh om als vereniging een platform te bieden aan alle leden.

De Ploegh en route Deze werkgroep organiseert meerdere externe exposities per jaar: een thema-inhoudelijke expositie, een commerciële expositie, een beursdeelname, een beeldententoonstelling.
De externe tentoonstellingen sluiten aan bij de missie van LKG de Ploegh om als vereniging ook buiten de eigen galerie een platform te bieden en zichtbaar te zijn. Enerzijds omdat De Ploegh een landelijke vereniging is met leden afkomstig uit het hele land. Netwerkvergroting en het aanspreken van een nieuw (kopers)publiek zijn andere belangrijke motieven.

Grafiekcommissie Deze werkgroep bereidt ieder jaar de befaamde Grafiekmanifestatie voor. Deze multiplestentoonstelling geeft alle leden van De Ploegh die werk in oplage maken de kans zich te presenteren. Traditiegetrouw is er tijdens deze manifestatie van iedere kunstenaar een werk te koop voor een aanbiedingsprijs, de zgn PrijsPrent, naast een normaal geprijsd werk. De Grafiekmanifestatie trekt ieder jaar een groot publiek naar Galerie de Ploegh.

Ballotagecommissie De Ballotagecommissie is samengesteld uit kunstenaarsleden van De Ploegh, uit verschillende disciplines. Er wordt geballoteerd op kwaliteit, oorspronkelijkheid en professionaliteit, niet op verkoopbaarheid.

Lid worden van De Ploegh.

Het lidmaatschap wordt uitsluitend verkregen via ballotage.
Wilt u lid worden van De Ploegh, klik hier LID WORDEN VAN DE PLOEGH
De jaarlijkse contributie bedraagt € 161,- ex BTW.

Junior Lidmaatschap
Voor jonge beginnende kunstenaars die minstens twee jaar van de kunstacademie af zijn, kennen wij een Junior Lidmaatschap:
Leeftijd van de kunstenaar: max. 30 jaar
Gereduceerd tarief voor lidmaatschap: 50% van de ledencontributie
Alleen meedoen aan interne exposities
Na twee jaar kun je meedoen aan de ballotage voor vol professioneel lidmaatschap
Geef aan op het aanmeldingsformulier dat je voor het Junior Lidmaatschap wilt worden geballoteerd.

Professionaliteit
De Ploegh richt zich op professionele kunstenaars in diverse disciplines, inclusief de nieuwe media. Die professionaliteit moet blijken uit de beroepspraktijk: kunstenaars die aantoonbaar actief bezig zijn met de uitoefening ervan. Kwaliteit en continuïteit is een voorwaarde voor het verkrijgen van een lidmaatschap.
Er wordt in de eerste plaats gekeken naar kwaliteit en oorspronkelijkheid. Verkoopbaarheid speelt bij de beoordeling geen rol. Verder zijn van belang de genoten opleiding en opgedane ervaring, erkenning in de vorm van opdrachten, prijzen en subsidies, tentoonstellingen in de afgelopen vijf jaar, en hoe men zich op internet presenteert.

De Ballotage Procedure

Het lidmaatschap wordt uitsluitend verkregen via ballotage, deze vindt twee keer per jaar plaats.
De ballotagecommissie is samengesteld uit kunstenaarsleden van de Ploegh, uit verschillende disciplines. Er wordt geballoteerd op kwaliteit, oorspronkelijkheid en professionaliteit, niet op verkoopbaarheid.

Wilt u in aanmerking komen voor het lidmaatschap? Meldt u dan nu aan!

Klik hier om naar het aanmeldingsformulier te gaan. Daarbij dient u ook een representatieve selectie van uw werk in jpg formaat (vijf tot acht werken, max 1.5 MB) mee te zenden.

Op basis van de ingevulde gegevens en meegestuurde foto’s vindt een voorselectie plaats. Wanneer u geselecteerd bent, wordt u uitgenodigd om uw werk te laten zien en te laten beoordelen door de ballotagecommissie. Als u niet wordt uitgenodigd om uw werk aan de ballotagecommissie te laten zien, krijgt u daar uiteraard ook bericht van.

De uiterste aanmelddatum voor de volgende ballotage is 1 april 2020. De voorselectie heeft plaats in de daaropvolgende week. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Na de voorselectie ontvangen gekozen kandidaten een uitnodiging om hun werk in te leveren op maandag 20 april tussen 14 en 15 uur ’s middags voor de daadwerkelijke ballotage in Amersfoort. U kunt uw werk ophalen op dinsdag 21 april tussen 14:00 uur en 15:00 uur.

Als u meer wilt weten, bel dan met Galerie de Ploegh (033) 475 07 70 of mail naar info@deploegh.nl.

Na de ballotage geeft de commissie haar advies aan het bestuur. Leden die zijn toegelaten ontvangen per e-mail een welkomstbrief met o.a. de statuten. Tevens worden zij uitgenodigd om deel te nemen aan de Nieuwe Leden Expositie.

Wanneer u niet bent toegelaten ontvangt u daar uiteraard bericht van. Er wordt niet over de uitslag gecorrespondeerd.

Bestuur van de Vereniging

Adriana Nichting, voorzitter
Zsoka Bonta, secretaris
Marga Hulstede, penningmeester
Jacqueline Bohlmeijer, kunstenaarslid
Famke Hajonides, kunstenaarslid
Frits Nolte, kunstenaarslid
Silvio Milia

KvK: 40506408
ING Bank: NL03 INGB068 1588993

Vrijwilligers

De vereniging stelt de medewerking van vrijwilligers zeer op prijs en kan zeker nog nieuwe vrijwilligers gebruiken. Heeft u interesse? Meldt u dan aan bij de galerie.

De belastingdienst heeft LKG De Ploegh erkend als een sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij het secretariaat van De Ploegh.