fotografie | zeefdruk

Lieke Marleen van Kalken

Lieke Marleen van Kalken of lilxlylilxly maakt hedendaagse werken die op een speelse manier het concept perspectief verkennen. Haar werk ontwikkelt zich in verschillende stadia van abstractie die niet altijd het punt van volledigheid bereiken. Het effect van optische illusie met gebruik van water en glas speelt hierbij een belangrijke rol.

Lieke: “Ik heb altijd geprobeerd om de diepere lagen te onderzoeken en te ontrafelen van hoe ik de wereld ervaar en hoe dat zich verhoudt tot hoe anderen de wereld waarnemen. Met mijn werk wil ik die diversiteit vieren. In mijn kunst probeer ik de vraag te beantwoorden wat de werkelijkheid is. Voor mij is er geen eenduidig antwoord op deze vraag, maar het heeft alles te maken met perspectief. Wat voor mij werkelijkheid is, is altijd in beweging.

De vraag ‘Hoe zag ik de wereld als kind?’ speelt daarbij altijd een belangrijke rol. Als kind was ik al gefascineerd door de structuren en bewegingen in de natuur, en nog steeds breng ik mijn geest tot rust door planten en insecten in hun omgeving nauwkeurig te observeren. Het is dit observeren dat me nog steeds een gevoel van innerlijke rust geeft en ook aanwezig is tijdens het creëren van mijn kunst, die geworteld is in het kalmeren van mijn brein.”

lilxlylilxly.com >

lilxlylilxly_CMYKMULTICOLOR2_Silkscreen_42x60
lilxlylilxly_CMYKMULTICOLOR_Silkscreen_42x60
lilxlylilxly_Passiflow_Photography_42x60_950
lilxlylilxly_PortraitLieke
lilxlylilxly_Pata_Photography_80X60