Gemengde techniek

Erik Vos

Het leven hangt in hoge mate af van toeval. In het werk van animatie-filmmaker Erik Vos speelt toeval – niet toevallig – een grote rol. Door toevalligheden te sturen ontstaat er naar zijn mening een levendige en authentieke weergave. Dat realiseert hij door analoog geschilderd beeldmateriaal te combineren met computergestuurde beelden.

Zelf heeft Erik Vos twee achtergronden. Hij heeft een Japanse moeder en een Nederlandse vader, die elkaar bij toeval hebben leren kennen. Diversiteit is een aangeboren bezieling van de animator, die zich graag laten inspireren door de media zelf. Wat zijn de kwaliteiten en kenmerken van de diverse media? Hoe kunnen deze gecombineerd worden? En wat kan hij ermee uitbeelden en vertellen? Die vragen spelen door zijn hoofd bij al het werk dat hij maakt.

Zo wil hij met zijn films graag laten zien dat uit diversiteit mooie en bijzondere dingen voort kunnen komen.

Het schilderen gebruikt Erik Vos voor het bestuderen van de wereld. Hoe verhouden vormen zich tot elkaar, kleuren en het licht? De spontaniteit van een moment is wat hij wil vangen in zijn werk. Waarin de realiteit een vertaalslag krijgt in diverse kleuren als reflectie voor zijn kleurrijke wereld en personen om hem heen.

Erik Vos.nl >

behind, 2021, acrylverf, 42 x 29.7 cm
japanese garden, 2021, acrylverf, 100 x 80 cm
hot stuff, 2021, acrylverf, 80 x 60 cm
de moeder van joanne, 2021, acrylverf, 30 x 30 cm
de lange jan op een klein stuk papier, 2021, acrylverf, 21 x 14.8 cm
colorful buddhas, 2021, acrylverf, 60 x 120 cm