Zondag 21 april start in Galerie de Ploegh de expositie OP REIS, een tentoonstelling van 23 Ploegh kunstenaars en 23 gast exposanten.

Drieëntwintig kunstenaars van de Ploegh nodigden ieder een collega-kunstenaar van buiten de vereniging uit om individueel of gezamenlijk werk te maken op hetzelfde thema. De 46 kunstenaars zullen als duo exposeren in Galerie de Ploegh.
Het thema van deze tentoonstelling is ‘Op reis’ en na afloop gaan de duo-werken ook daadwerkelijk op reis, naar andere expositieplekken in het land.

Combinaties van 46 exposanten – De Ploeghkunstenaars vroegen een collega, een niet-Ploeghlid, om samen te werken aan een kunstwerk. Dit gebeurde hetzij apart van elkaar, ieder aan een werk, dan wel tegelijkertijd aan één en hetzelfde werk. De duo-werken hangen of staan naast elkaar in de expositie, maar er werd ook aan één of zelfs twee werken letterlijk samengewerkt.
In alle gevallen is de combinatie welbewust gekozen en laat daarmee een gouden match, een boeiend contrast of stille harmonie zien. 46 Exposanten nemen de kijker mee op een tocht naar hun gezamenlijk onderzoek en verbeelding van ‘Op reis’.

Op zaterdag 4 mei van 14.00 tot 16.00 uur – zullen een aantal Ploeghleden en hun gast kunstenaars in Galerie de Ploegh vertellen over hun reiservaringen en hun werk daarbij toelichten.

Reizende expositie 
– Na afloop van de tentoonstelling in Galerie de Ploegh zullen de duo-werken gaan reizen langs verschillende expositieplekken.