een beeld maak je niet zomaar / een beeld maak je zomaar

Uitspraken die schuren en om duiding vragen. Het zijn twee werkelijkheden waartussen zowel ingeving als uitvoering van kunst ontstaat. Het Amersfoortse kunstenaarsinitiatief DIEP, bestaande uit 2 Ploeghleden en 2 gastexposanten, zullen in deze expositie in tekeningen, grafiek, schilderijen en beelden tonen hoezeer een creatief proces een samenspel is tussen bewustzijn en intuïtie, onderzoek en doorvoelen.

In het werk van JAN DEKKER staat het onderzoeken van mogelijkheden in kleur, vorm, ruimte en vlak, ritmes en contrasten en de omvorming naar klank- en beeldrelaties centraal. Uiteenlopende experimenten met klanken en het maken van talloze voorstudies hebben geleid tot series tekeningen en schilderijen.

Aan het tekenproces van DINEKE GROENHOF BLAAUW gaat iets vooraf en er gebeurt iets tijdens. Er worden voorwaarden gecreëerd om het werk ter wereld te laten komen. Muziek is daarbij essentieel. ‘Ik schilder met inkt op papier, klanken en stiltes in de muziek die ik op dat moment hoor – ik resoneer’.

Bij JAN HINFELAAR ontstaat een idee of een sterk gevoel. Het zoekt naar een dwingende vorm in een specifieke steensoort of in een ander materiaal. Het innerlijke beeld roept op tot uitvoering en doordenking. Daarna is het een kwestie van ‘je beitel achterna gaan’. Ontdekking en inleving vallen hier samen.

Het werk van MAARTEN VAN DER LAAG gaat over het balanceren tussen bewustzijn en intuïtie – in een schemergebied van ontvankelijkheid. Bewust of niet bewust, altijd is theorie basis van de handeling. Wat van belang is ontvouwt zich in eigen tempo. `De betekenis van een werk is niet afhankelijk van mij, maar van mijn omgeving.’

Deelnemende kunstenaars

Jan Dekker, Dineke Groenhof Blaauw, Jan Hinfelaar, Maarten van der Laag

OPENING zondag 5 juni om 16.00 uur door Francis Verdonk, directeur van De Stichting ConSequentie – de kunstenaars zijn aanwezig!

DEELNEMENDE KUNSTENAARS Jan Dekker, Dineke Groenhof Blaauw, Jan Hinfelaar, Maarten van der Laag

Kunstenaars Maarten van der Laag & Jan Hinfelaar aanwezig bij de expositie
 | zaterdag 11 juni

Interview met de kunstenaars door Els van Wijngaarden, ethicus, docent en onderzoeker | maandag 13 juni om 19.30 uur