In december, en Januari is het werk van Marjan Jaspers te zien in Sneek, Friesland, n.a.v. de tentoonstelling waarbij kunstenaars reageren op het werk van de Friese dichter Tsjebbe Hettinga.