Lidmaatschap kunstenaars

De Ploegh is al ruim 75 jaar een landelijke kunstenaarsvereniging met een eigen galerie in Amersfoort. De vereniging telt ruim 100 leden die de meeste disciplines vertegenwoordigen. Dat zorgt voor interessante cross-overs en de mogelijkheid om te leren van elkaar. We dagen onszelf uit om onze diversiteit te vergroten. Daarom zoeken we actief naar jonge kunstenaars of kunstenaars met een migratieachtergrond, om nog meer variatie te bieden aan onze bezoekers.

In de galerie vinden jaarlijks 6 à 7 thematentoonstellingen plaats, waaronder ook de steeds terugkerende expositie Grafiek & Multiples. Ook nemen wij actief deel aan beurzen en organiseren we diverse externe exposities.

De Ploegh is een actieve vereniging die veel activiteiten bij haar tentoonstellingen organiseert. Bovendien is er veel ruimte om je eigen ideeën in te brengen.
De leden van De Ploegh regelen en organiseren alles grotendeels zelf en worden daarbij ondersteund door een team van vrijwilligers. Denk aan het inrichten van tentoonstellingen, het zoeken naar interessante expositielocaties, het bijhouden van de website en social media, PR en het werven van nieuwe leden. Op die manier zorg je samen voor het succes van De Ploegh en bovendien is het een leuke manier om je collega kunstenaars beter te leren kennen.

De jaarlijkse contributie (2022) bedraagt € 161,00 exclusief btw.
Jonge kunstenaars t/m 35 jaar betalen jaarlijks € 80,50 exclusief btw (2022).

 De ballotage procedure
Het lidmaatschap wordt uitsluitend verkregen via ballotage, die twee keer per jaar plaatsvindt. De ballotagecommissie beoordeelt op beroepsmatigheid, kwaliteit, oorspronkelijkheid, continuïteit en motivatie.

We horen graag waar jouw talenten liggen!

De ballotagecommissie is samengesteld uit kunstenaars van LKG de Ploegh afkomstig uit de verschillende disciplines en een extern deskundige.

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor het lidmaatschap, is de procedure als volgt:

  • Je meldt je aan via het aanmeldingsformulier en stuurt dit samen met een representatieve selectie van het werk op (in jpg formaat, 5 tot 8 werken, maximaal 1,5 MB).
  • De ballotagecommissie beoordeelt jouw werk en maakt op basis van ingevulde gegevens en meegestuurde foto’s een voorselectie voor de tweede ronde.
  • Je levert werk aan voor de tweede ballotageronde in de galerie in Amersfoort.
  • De ballotagecommissie neemt een definitieve beslissing.

Uiteraard krijg je over alle genomen beslissingen een bericht.
Over de uitslag zelf wordt niet gecommuniceerd.

Wil je meer informatie, dan kun je mailen naar info@deploegh.nl

 Wil je lid worden?

De volgende ballotageronde vindt plaats in het najaar van 2022.

  • Uiterste aanmelddatum via digitaal aanmeldformulier: 1 november 2022
  • Datum voorselectie: 8 november 2022
  • Aanleveren werk bij galerie voor 2e ronde: 15 november 2022, 14.00 – 17.00 uur
  • Datum definitieve selectie: 16 november 2022
  • Ophalen werk bij de galerie: 17 november 2022, 9.00 – 12.00 uur

Klik hier voor het aanmeldingsformulier