Algemene informatie over De Ploegh
De Ploegh is een kunstenaarsvereniging bedoeld voor professionele kunstenaars in diverse disciplines. Sinds kort zijn wij gehuisvest in het Cultuurhuis bij Flint in Amersfoort. Jaarlijks worden er zo’n 8 grote en kleinere exposities georganiseerd waar leden aan mee kunnen doen. Dit gebeurt in de eigen galerie in het Cultuurhuis naast theater De Flint in Amersfoort. In het kader van de tentoonstellingen kunnen er lezingen, gesprekken en workshops georganiseerd worden.

Ook buiten de galerie is de vereniging actief: onder de noemer ‘De Ploegh en route’ worden externe exposities georganiseerd, o.a. door uitwisselingen met andere verenigingen en galeries. Galerie De Ploegh neemt ook deel aan beurzen, waaronder de Affordable Art Fair in Amsterdam. De verkoop op beurzen wordt ondersteund door experts.

Van de leden wordt een actieve betrokkenheid bij de vereniging verwacht.
De Ploegh wordt in haar activiteiten ondersteund door een team van vrijwilligers.
De vereniging heeft een uitgebreide website, die actueel gehouden en regelmatig vernieuwd wordt. Er is de mogelijkheid voor leden om werk op de website te laten plaatsen: www.deploegh.nl

Zo’n 6 keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief voor leden en vrienden van de Ploegh: De Ploeghberichten
Hierin staat informatie over tentoonstellingen van leden, bestuurszaken, oproepen en meer achtergrondinformatie.
De contributie bedraagt € 195,- per jaar, inclusief btw.
Lidmaatschap wordt verkregen door ballotage.

De Ballotage Procedure
U kunt zich opgeven voor de ballotage, die tweemaal per jaar gehouden wordt. Klikt u hier om naar dit formulier te gaan.
Na uw aanmelding nodigen wij u uit deel te nemen aan de voorselectie. Hiervoor vragen wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Klikt u hier om naar het formulier te gaan.
Daarbij dient u ook een representatieve selectie van uw werk in jpg formaat (vijf tot acht werken, max 1.5 MB) mee te zenden. Het materiaal voor de volgende voorselectie kan worden opgestuurd naar De Ploegh vóór 21 februari 2018.De voorselectie neemt plaats in de daarop volgende week. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Na de voorselectie ontvangen gekozen kandidaten een uitnodiging om hun werk in te leveren op 19 maart tussen 11 en 12 uur ’s ochtends, voor de daadwerkelijke ballotage in Amersfoort. De niet geselecteerde kandidaten ontvangen een korte toelichting op de afwijzing.
Het ingeleverde werk van geselecteerden wordt aan vijf commissie leden uit verschillende disciplines voorgelegd.
Bij het beoordelen van een specifieke discipline wordt er zo nodig een expert uitgenodigd om mee te kijken.

Na de ballotage geeft de commissie haar advies aan het bestuur. De deelnemers ontvangen antwoord per e-mail.
Nieuwe leden van LKG De Ploegh ontvangen een welkomstbrief met o.a. de statuten. Tevens worden zij uitgenodigd om deel te nemen aan de Nieuwe Leden Expositie.

Professionaliteit
Zoals gezegd richt De Ploegh zich op professionele kunstenaars in diverse disciplines, inclusief de nieuwe media. Die professionaliteit moet blijken uit de beroepspraktijk: kunstenaars die aantoonbaar actief bezig zijn met de uitoefening ervan. Kwaliteit en continuïteit is een voorwaarde voor het verkrijgen van een lidmaatschap.
Er wordt in de eerste plaats gekeken naar kwaliteit en oorspronkelijkheid. Verkoopbaarheid speelt bij de beoordeling geen rol. Verder zijn van belang de genoten opleiding en opgedane ervaring, erkenning in de vorm van opdrachten, prijzen en subsidies, tentoonstellingen in de afgelopen vijf jaar, en hoe men zich op internet presenteert. De commissie legt kort verantwoording af over haar beoordeling.

Zondag 2 juli van 15.00-16.00 uur lezing en zang

Zondag 2 juli van 15.00-16.00 uur lezing en zang. Sietse H. Bakker vertelt over zijn inspiratiebron de Russische dichter O. Mandelstam en de Russische Avantgarde van begin twintigste eeuw; de lezing wordt verlevendigd met zang van Wendela de Vries, sopraan. De toegang...

Zondag 2 juli van 14.00-15.00 uur grafiekworkshop

Zondag 2 juli van 14.00-15.00 uur grafiekworkshop voor kinderen (van 4-12 jaar) onder leiding van kunstenaar en kinderboekenmaakster Henriette Boerendans: haar alfabetboek ‘Aap Beer Zebra’ is de aanleiding voor het tekenen van een lievelingsdier en aan de slag te gaan...

Zondag 11 juni om 15.00 uur kunstenaarsgesprek

Zondag 11 juni om 15.00 uur kunstenaarsgesprek. Kunstenaar en gespreksleider Frits Nolte zal de exposanten interviewen over grafische technieken als diepdruk en hoogdruk, én over wat hun technieken en beelden losmaken aan inhoud en verhaal: wat vertellen hun prenten...