De Ballotage Procedure

Het lidmaatschap wordt uitsluitend verkregen via ballotage, deze vindt een aantal keren per jaar plaats.
De Ballotagecommissie is samengesteld uit kunstenaarleden van de Ploegh, uit verschillende disciplines. Er wordt geballoteerd op kwaliteit, oorspronkelijkheid en professionaliteit, niet op verkoopbaarheid.

U kunt zich opgeven voor de ballotage, die tweemaal per jaar gehouden wordt.
Na uw aanmelding nodigen wij u uit deel te nemen aan de voorselectie. Hiervoor vragen wij u het aanmeldingsformulier in te vullen. Klikt u hier om naar het formulier te gaan.
Daarbij dient u ook een representatieve selectie van uw werk in jpg formaat (vijf tot acht werken, max 1.5 MB) mee te zenden. Het materiaal voor de volgende voorselectie kan worden opgestuurd naar De Ploegh vóór 20 februari 2019. De voorselectie neemt plaats in de daarop volgende week. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Na de voorselectie ontvangen gekozen kandidaten een uitnodiging om hun werk in te leveren op 11 maart tussen 11 en 12 uur ’s ochtends, voor de daadwerkelijke ballotage in Amersfoort. De niet geselecteerde kandidaten ontvangen een korte toelichting op de afwijzing.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 161,- exclusief BTW.

Voor jonge beginnende kunstenaars die minstens twee jaar van de kunstacademie af zijn, kennen wij een Junior Lidmaatschap
– Leeftijd van de kunstenaar: max 30 jaar
– Tarief voor lidmaatschap: 50% van de ledencontributie
– Alleen meedoen aan interne exposities
– Geef aan op het ballotage formulier dat je voor het Junior Lidmaatschap wilt worden geballoteerd
– Na twee jaar meedoen aan de ballotage voor vol professioneel lidmaatschap.

U dient het formulier voor de voorselectie in te vullen. Dat vindt u hier:
Het voorselectie formulier

Als u meer wilt weten, bel dan met Galerie de Ploegh (033) 475 07 70 of mail naar info@deploegh.nl.

Na de ballotage geeft de commissie haar advies aan het bestuur. De deelnemers ontvangen antwoord per e-mail.
Nieuwe leden van LKG De Ploegh ontvangen een welkomstbrief met o.a. de statuten. Tevens worden zij uitgenodigd om deel te nemen aan de Nieuwe Leden Expositie.

Professionaliteit
Zoals gezegd richt De Ploegh zich op professionele kunstenaars in diverse disciplines, inclusief de nieuwe media. Die professionaliteit moet blijken uit de beroepspraktijk: kunstenaars die aantoonbaar actief bezig zijn met de uitoefening ervan. Kwaliteit en continuïteit is een voorwaarde voor het verkrijgen van een lidmaatschap.
Er wordt in de eerste plaats gekeken naar kwaliteit en oorspronkelijkheid. Verkoopbaarheid speelt bij de beoordeling geen rol. Verder zijn van belang de genoten opleiding en opgedane ervaring, erkenning in de vorm van opdrachten, prijzen en subsidies, tentoonstellingen in de afgelopen vijf jaar, en hoe men zich op internet presenteert. De commissie legt kort verantwoording af over haar beoordeling.