Ploeghleden Annemieke Harkema, Bea van der Heijden en Maartje Strik organiseren ‘Eye Wonder’, een tentoonstelling waarin een poging wordt gedaan de wereld zoals zij deze zien, te vatten en misschien te verklaren. Het bindende element is het poëtische karakter van hun werk. Een bijzondere expositie van kunstenaars die alle drie in een ander medium werken, maar elkaar gevonden hebben in hun grafiek, tekeningen en schilderijen.

Annemieke Harkema: organische vormen van bladeren en bloemen Annemieke Harkema is tekenaar van nature, zij is volkomen in haar element met potlood en papier. Haar tekeningen zijn ruim en los van opzet, de lijnvoering poëtisch en schilderachtig. Het werk gaat over de dingen dicht om haar heen, de natuur in de tuin, een struik in de regen. De beleving van beweging, wind, regen en licht. De land-schappen, de zeer grote tekeningen en de kleine aquarellen balanceren op het snijvlak van figuratieve en abstracte kunst.

Bea van der Heijden: sfeerbeelden met een emotionele en poëtische lading In het werk van Bea van der Heijden komen dromen, fantasie en werkelijkheid bij elkaar, net als in de mythen, sagen en poëzie waarin zij haar inspiratie vindt. Herkenbare thema’s als identiteit, emoties en leven en dood zijn aanleiding. Deze thema’s worden verbeeld in hout- en linosneden en hoewel de werkelijkheid wordt geabstraheerd, blijven de beeldelementen herkenbaar. Het werk is vooral suggestief en associatief.

Maartje Strik: balancerend tussen droom en werkelijkheid
De vervreemdende en dromerige scènes in de schilderijen en pastels van Maartje Strik verbeelden de reactie van de mens op zichzelf en op de ander, op de wereld en op het verstrijken van de tijd, kortom, op het leven. Ogenschijnlijk kwetsbare figuren geven op bizarre wijze iets prijs van hun innerlijk. Stromen bloemen en vogels worden verbonden met mensfiguren, figuratie naast geabstraheerde vormen, dikgeschilderde delen naast dunne verflagen, velden van kleur.

Beeldentuin – ‘Eye Wonder’ vindt plaats tijdens de zomerexpositie ‘denkBEELD 2013 – een nieuwe manier van kijken’. Deze grote beeldententoonstelling is georganiseerd door Kunststichting Hazart in samenwerking met de Ploegh. In het kader van ‘denkBEELD 2013’ worden in de beeldentuin rond Galerie de Ploegh werken van verschillende (inter-)nationale beeldhouwers tentoongesteld, waaronder ook Ploeghleden. Het werk van Harkema, van der Heijden en Strik vult de wanden van de galerie, aangevuld met kleinplastiek van de in de tuin exposerende beeldhouwers.

Kunstenaars aanwezig in de Galerie – Bea van der Heijden is op zaterdag 13 juli in de galerie, Maartje Strik op vrijdag 19 juli en Annemieke Harkema op zaterdag 20 juli.