Agenda

De kunstenaars van LKG de Ploegh werken alvast vooruit aan een groot aantal exposities, zowel in de galerie als daarbuiten. We hebben ze onderstaand alvast voor je op een rij gezet.

Expositie be-ZINK-en

19 mei t/m 22 mei

Locatie: Galerie de Ploegh

Oude zinken dakgoten: ver-weer-dheid, sporen van wind en regen. Een zinkplaat van 200cm bewerken en afdrukken.
Niet gewend aan zink, niet gewend aan groot werken, niet gewend om met z’n vieren één werk te maken. En dan toch …die uitdaging aangaan.

Op zondag 22 mei tussen 14 en 16 uur een demonstratie afdrukken van een ets van 200cm lang.
Willemijn van Dorp, Hadewijch Ouwendijk, Reina de Weijer en Louise de Vries Lentsch.

Vreemde vogels

23 mei t/m 12 juni. Woensdag t/m zaterdag van 10:00 – 17:00 uur en zondag van 13:00- 17:00 uur.

Locatie: Galerie de Ploegh

Een kunstexpositie voor jonge bezoekers t/m 12 jaar. In deze tentoonstelling, exposeren kunstenaars die passen binnen het concept ‘vreemde vogels’. Kunst stimuleert het denkvermogen van jong en oud. Al eeuwen worden wij uitgedaagd om creatief te denken en op zoek te gaan buiten de gebaande paden om te overleven. Bij kunst is er geen goed of fout, het gaat om de eigen waarneming en het zoeken/vormen van een eigen mening. Het stimuleert het cognitieve denkvermogen, de nieuwsgierigheid en eigenheid.

Mariette van de Ven en Rob Steenhorst

15 juni t/m 19 juni 2022

Locatie: Galerie de Ploegh

Het SOLO/DUO concept van de Ploegh was voor Rob Steenhorst een gelegenheid Mariëtte van der Ven uit te nodigen om een gezamenlijke korte tentoonstelling te maken. Mariëtte van der Ven was in 2004 één van de deelnemers aan Rob Steenhorst’s tentoonstelling ‘Conformeer U’. Bij een recentelijke, hernieuwde kennismaking bleek de waardering voor elkaars werk niet verflauwd. Mariëtte van der Ven en Rob Steenhorst delen belangstelling voor verbeelding van het bijzondere dat mens (en dier) definieert.

Expositie Mondriaan 150 Boogie Woogie

23 juni t/m 31 juli 2022

Locatie: Galerie de Ploegh

Het laatste doek waar Piet Mondriaan in New York aan werkte is nu bekend als Victory Boogie Woogie. In dit werk wilde Mondriaan het ritme van Amerika en de metropool New York uitdrukken. Voor hem betrof dat chaos en orde, groot en klein, statisch en dynamisch en snel en langzaam.

Mondriaan had verschillende benamingen voor het schilderij, waaronder Boogie Woogie. Aan de ene kant een opwindend strak ritme en aan de andere  kant ruimte voor creativiteit en improvisatie.

Dit spanningsveld vormt voor 22 beeldend kunstenaars van De Ploegh het uitgangspunt voor een nieuwe expositie. Zij werken het thema Boogie Woogie op hun eigen wijze uit in uiteenlopende disciplines. Het resultaat is tijdens het 150e geboortejaar van Piet Mondriaan in 2022 te zien in Galerie de Ploegh.

Expositie: nieuwe leden

4 augustus t/m 11 september 2022

Locatie: Galerie de Ploegh

Nieuwe leden van de Ploegh presenteren hun werk. Tijdens de looptijd van deze expositie zal ieder weekend een van de kunstenaars aanwezig zijn om zichzelf voor te stellen. Je kunt vrij binnenlopen om de werken te bewonderen tijdens de reguliere openingsuren van De Ploegh.

Expositie: NECTAR / Art & Urban nature

10 september t/m 15 oktober 2022

Locatie: St. Joriskerk

De monumentale Sint-Joriskerk is bij uitstek de plek voor de tentoonstelling NECTAR / Art & Urban Nature met een publieksprogramma over kunst in relatie – het spanningsveld – tot flora, fauna en de stad.
Voor de tentoonstelling zijn 17 kunstenaars, waaronder tien leden van LKG De Ploegh, uitgenodigd om voor een specifieke locatie in de kerk een werk te maken.
De titel speelt in op de wens naar een gezonde leefomgeving en de noodzakelijke activiteiten van de mens om de natuur in een verstedelijkt gebied te bevorderen.
De kunstenaars worden uitgedaagd het actuele thema van de Floriade, Growing Green Cities, uit te beelden, te bevragen, van commentaar te voorzien, in toekomstvisies te tonen en van de bezoekers deelgenoten te maken. Van een internationaal groots evenement wordt ingezoomd op het historische kerkgebouw, lokale groeninitiatieven en de kunst.

Curator: Harald Schole

Expositie: Sweat shopping

15 september t/m 23 oktober 2022

Locatie: Galerie de Ploegh

Een oordeel over het verleden is makkelijk gemaakt want daar maakten we zelf geen deel van uit. We bediscussiëren en verexcuseren ons voor de daden van onze verre voorouders of vragen erkenning en excuses, afhankelijk vanuit welke achtergrond je tegen het verleden aankijkt.

Uitbuiting, exploitatie, kinderarbeid en slavernij, het past niet meer bij een moderne samenleving. Of hebben we het een ander gezicht gegeven?

Exposite: ‘Rituelen’

6 oktober t/m 6 november 2022

Locatie: Rietveldpaviljoen

30 kunstenaars laten kunstwerken zien waarin rituelen – hedendaags, fictief of verdwijnend – centraal staan. Omdat rituelen veel over mensen vertellen, over onze angsten, verlangens en sociale verbanden.

In de westerse wereld zijn bijvoorbeeld de kerkelijke rituelen een veel kleinere rol in de samenleving in gaan nemen. Rituelen verdwijnen dus maar er komen ook veel nieuwe rituelen terug. Rituelen kunnen spiritueel, verbindend, helend zijn, maar ook dagelijks, persoonlijk of collectief. Ook de komst van internet heeft bijgedragen aan nieuwe rituelen.

Op de Zonnehof vóór het Rietveldpaviljoen bouwt Linda Verkaaik haar installatie Monument voor NP-11-VV. Het monumentale kunstwerk rond een afgekeurde auto toont een rituele vernietiging, het is een verbeelding voor het afscheid nemen.

AAF Amsterdam

27 t/m 30 oktober 2022

Locatie: Kromhouthal in Amsterdam

Een aantal kunstenaars van De Ploegh zullen hun werk laten zien en verkopen via de Affordable Art Fair Amsterdam.

Expositie: Vertrekpunt nul

27 oktober t/m 4 december 2022

Locatie: Galerie de Ploegh

Deelnemende kunstenaars hebben een voorliefde voor het werk van de kunstenaars van de Nul beweging, dan wel hebben daar – soms onbewust – binding mee. Ze laten zich wat betreft vorm en kleur vaak inspireren door deze beweging die bestond van 1960-1965. De werken van de Nul-groep zijn bij uitstek ‘anti-schilderkunstig’ en kenmerken zich verder door monochromie, herhaling, serialiteit en directheid van het materiaal. De werken in de tentoonstelling en de presentatie zal minimalistisme in vorm, kleur en materiaal zijn.

Expositie: Veelzijdigheid / diversiteit

8 december 2022 t/m 15 januari 2023

Locatie: Galerie de Ploegh

Kunstenaars van De Ploegh worden gekoppeld aan een aantal gastkunstenaars met een niet- westerse achtergrond om samen een expositie te maken.