Agenda

De kunstenaars van LKG de Ploegh werken alvast vooruit aan een groot aantal exposities, zowel in de galerie als daarbuiten. We hebben ze onderstaand alvast voor je op een rij gezet.

Fragment uit een werk van Flip Lambalk, Mondriaan Boogie Woogie

Expositie Mondriaan 150 Boogie Woogie

23 juni t/m 31 juli 2022

Locatie: Galerie de Ploegh

Het laatste doek waar Piet Mondriaan in New York aan werkte is nu bekend als Victory Boogie Woogie. In dit werk wilde Mondriaan het ritme van Amerika en de metropool New York uitdrukken. Voor hem betrof dat chaos en orde, groot en klein, statisch en dynamisch en snel en langzaam.

Mondriaan had verschillende benamingen voor het schilderij, waaronder Boogie Woogie. Aan de ene kant een opwindend strak ritme en aan de andere  kant ruimte voor creativiteit en improvisatie.

Dit spanningsveld vormt voor 19 beeldend kunstenaars van De Ploegh het uitgangspunt voor een nieuwe expositie. Zij werken het thema Boogie Woogie op hun eigen wijze uit in uiteenlopende disciplines. Het resultaat is tijdens het 150e geboortejaar van Piet Mondriaan vanaf 23 juni te zien in Galerie de Ploegh.

Fragment uit een werk van Mouafk Khzaal, Grenzeloos dromen

Expositie: nieuwe leden

4 augustus t/m 11 september 2022

Locatie: Galerie de Ploegh

Tijdens de ballotagerondes eind 2021 en voorjaar 2022 zijn 7 nieuwe leden kunstenaars verwelkomd bij onze vereniging. In de jaarlijkse nieuwe leden expositie presenteren wij graag hun werk.
In deze zomerse groepstentoonstelling valt de diversiteit op. Wij nodigen je uit om kennis te maken met hun beeldende verhalen in de schilderkunst en keramiek.

Expositie: NECTAR / Art & Urban nature

10 september t/m 15 oktober 2022

Locatie: St. Joriskerk

De monumentale Sint-Joriskerk is bij uitstek de plek voor de tentoonstelling NECTAR / Art & Urban Nature met een publieksprogramma over kunst in relatie – het spanningsveld – tot flora, fauna en de stad.
Voor de tentoonstelling zijn 16 kunstenaars, waaronder tien leden van LKG De Ploegh, uitgenodigd om voor een specifieke locatie in de kerk een werk te maken.
De titel speelt in op de wens naar een gezonde leefomgeving en de noodzakelijke activiteiten van de mens om de natuur in een verstedelijkt gebied te bevorderen.
De kunstenaars worden uitgedaagd het actuele thema van de Floriade, Growing Green Cities, uit te beelden, te bevragen, van commentaar te voorzien, in toekomstvisies te tonen en van de bezoekers deelgenoten te maken. Van een internationaal groots evenement wordt ingezoomd op het historische kerkgebouw, lokale groeninitiatieven en de kunst.

Curator: Harald Schole

Expositie: Sweat shopping

15 september t/m 23 oktober 2022

Locatie: Galerie de Ploegh

Uitbuiting, exploitatie, kinderarbeid en slavernij, het past niet meer bij een moderne samenleving. Is deze uitbuiting verdwenen of hebben we het een ander gezicht gegeven?

De expositie Sweat Shopping wil de maker en de kijker confronteren en bevragen.  Zes Ploegh kunstenaars onderzoeken en verbeelden de discrepantie tussen florerende economie versus de daarmee gepaarde uitbuiting.

Galerie de Ploegh wil met deze visueel prikkelende expositie een discussie aan zwengelen over dit beladen onderwerp. Elke verandering klein of groot, begint met een constatering.

Officiële opening 18 september – 15:00 uur: De kunstenaars geven toelichting op hun werk en gaan graag in gesprek.

Op 9 okotber – 15:00 uur: Presentatie Sally Pittman (Kringloop Amersfoort-Leusden):  Over Ekstertassen en Huislijnartikelen gemaakt van 100% kringloopmaterialen en -stoffen. Kortom mooie, bruikbare, bijzondere duurzame upcycle-artikelen.

Sweatshop *) is een term om productie-instellingen (de textiel, fast-fashion, mode-industrie en bv fabricatie smartphones)  te omschrijven waar er sprake is van slavernij, of het er sterk de schijn van heeft.

Kunstenaars: Gerard Akerboom, Linda Verkaaik, Helmi Schellinger, Catherine Schoenmakers, Liselotte Schut, en Marit Otto.

Exposite: ‘Rituelen’

6 oktober t/m 6 november 2022

Locatie: Rietveldpaviljoen

30 kunstenaars laten kunstwerken zien waarin rituelen – hedendaags, fictief of verdwijnend – centraal staan. Omdat rituelen veel over mensen vertellen, over onze angsten, verlangens en sociale verbanden.

In de westerse wereld zijn bijvoorbeeld de kerkelijke rituelen een veel kleinere rol in de samenleving in gaan nemen. Rituelen verdwijnen dus maar er komen ook veel nieuwe rituelen terug. Rituelen kunnen spiritueel, verbindend, helend zijn, maar ook dagelijks, persoonlijk of collectief. Ook de komst van internet heeft bijgedragen aan nieuwe rituelen.

Op de Zonnehof vóór het Rietveldpaviljoen bouwt Linda Verkaaik haar installatie Monument voor NP-11-VV. Het monumentale kunstwerk rond een afgekeurde auto toont een rituele vernietiging, het is een verbeelding voor het afscheid nemen.

AAF Amsterdam

27 t/m 30 oktober 2022

Locatie: Kromhouthal in Amsterdam

Een aantal kunstenaars van De Ploegh zullen hun werk laten zien en verkopen via de Affordable Art Fair Amsterdam.

Expositie: Vertrekpunt nul

27 oktober t/m 4 december 2022

Locatie: Galerie de Ploegh

Deelnemende kunstenaars hebben een voorliefde voor het werk van de kunstenaars van de Nul beweging, dan wel hebben daar – soms onbewust – binding mee. Ze laten zich wat betreft vorm en kleur vaak inspireren door deze beweging die bestond van 1960-1965. De werken van de Nul-groep zijn bij uitstek ‘anti-schilderkunstig’ en kenmerken zich verder door monochromie, herhaling, serialiteit en directheid van het materiaal. De werken in de tentoonstelling en de presentatie zal minimalistisme in vorm, kleur en materiaal zijn.

Expositie: “Ik zie je – Ik hoor je” / “I see you- I hear you”

8 december 2022 t/m 15 januari 2023

Locatie: Galerie de Ploegh

Zes kunstenaars van De Ploegh worden gekoppeld aan zes jonge kunstenaars met migratie of vluchteling achtergrond.

Veel immigranten en buitenlanders hebben moeite met hun meervoudige identiteit in hun nieuwe land. In deze expositie wordt van de deelnemende kunstenaars gevraagd om hun verhalen te vertellen, naar elkaar te luisteren, de dialoog aan te gaan om elkaar te begrijpen en de afstand tussen verschillende mensen te overbruggen en dichter bij elkaar te komen.

Six of De Ploegh’s artists will be linked to six young artists with migration or refugee background.

Many immigrants and foreigners struggle with their multiple identities in their new homeland. In this exhibition the participating artists are asked to tell their stories, listen to each other, build a dialogue to understand each other and to bridge the distance between different people to come closer to each other.

Curator: Ahmad Mallah