Galerie de Ploegh

Galerie de Ploegh

Galerie de Ploegh

LKG de Ploegh is een vereniging van ruim 100 kunstenaars in diverse disciplines. De Ploegh verbindt mensen met beeldende kunst door middel van een verrassend en veelzijdig tentoonstellingsprogramma en galerie-aanbod.
De Ploegh wil de artistieke kwaliteiten van de kunstenaars zichtbaar maken en (kopers)publiek verrassen en aan zich binden. Wij organiseren activiteiten, zowel voor de kunstenaars als voor de bezoekers van de galerie, die leiden tot verdieping van de getoonde beeldende kunst.

Expositie: Vertrekpunt nul

27 okt t/m 4 dec 2022
Locatie: Galerie de Ploegh

Deelnemende kunstenaars hebben een voorliefde voor het werk van de kunstenaars van de Nul beweging, dan wel hebben daar – soms onbewust – binding mee. Ze laten zich wat betreft vorm en kleur vaak inspireren door deze beweging die bestond van 1960-1965. De werken van de Nul-groep zijn bij uitstek ‘anti-schilderkunstig’ en kenmerken zich verder door monochromie, herhaling, serialiteit en directheid van het materiaal. De werken in de tentoonstellig en de presentatie zijn minimalistisch qua vorm, kleur en materiaal.

Expositie:
“Ik zie je – Ik hoor je” /
“I see you- I hear you”

8 dec 2022 t/m 15 jan 2023
Locatie: Galerie de Ploegh

Zes kunstenaars van De Ploegh geven samen met vijf gastkunstenaars met een migratie- of vluchtelingenachtergrond vorm aan deze expositie.
Veel immigranten hebben moeite met hun meervoudige identiteit in hun nieuwe thuisland. In deze expositie is de deelnemende kunstenaars gevraagd om hun verhalen te vertellen, naar elkaar te luisteren, de dialoog aan te gaan om elkaar te begrijpen en de afstand tussen de verschillende culturen te overbruggen om zo dichter bij elkaar te komen.

Six artists from De Ploegh, together with five guest artists with migration or refugee backgrounds, give shape to this exhibition.
Many immigrants struggle with their multiple identity in their new home country. In this exhibition, the participating artists are asked to tell their stories, listen to each other, enter into a dialogue to understand each other and bridge the distance between the different cultures in order to come closer together.

Curator: Ahmad Mallah

Expositie: Roots

19 jan t/m 26 feb 2023
Locatie: Galerie de Ploegh

“Als je in de palm van je hand kijkt, zie je je ouders en alle generaties van je voorouders. Ze leven allemaal op dit moment. Ze zijn aanwezig in je lichaam. Jij bent de voortzetting van elk van deze mensen.” (quote van Thich Nhat Hahn)

Iedereen heeft roots (wortels), maar wat betekenen die voor de deelnemende kunstenaars? Bij deze expositie beeldt de kunstenaar zijn/haar verhaal over zijn/haar wortels uit.

Curatoren: Wies den Ouden (gastcurator) en Cara Louwman